จองที่ร้าน Akasaka Shion

การร้องขอ

ご利用用途をお知らせください
駐車場のご利用の有無をお知らせください。
御予約制で1台のみご利用可能です。
ご利用の場合、車種と車の色、差し支えなければ車番をお知らせください。

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.