จองที่ร้าน Casual Buffet HANAHANA - Hotel Nikko Alivila

Message from Casual Buffet HANA HANA
・Menu Prices include an 10 % tax, and service.
・Making a reservation on our web site can be made until 60 days before the scheduled date.
Please call us after that date.
・The maximum people of a group reservation via this web site are 8 people.
Please call a restaurant to make a reservation if a group is more than 9 people.
・Please fill out the number of people in the below remarks.
(Adults: older than 13 years old, Children: from 6 years old to 12 years old, Infant: from 0 years old to 5 years old.). It is not possible to make allergy removable menu because of the buffet style.
・Please call us if it is difficult make a reservation on the web site.
・10 allergic substances in foods are labeled for Lunch Buffet.
(Egg, daily products, wheat, soba (buckwheat noodles), shrimp, crab, peanuts, soy beans,
sesame, and nuts).
・Telephone:098-989-9021(9:00 to 19:00)
・Please call us about the allergy removable menu for dinner.
12 ปีและต่ำกว่า
6 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Are you staying at our hotel on your reservation date?
If yes, please fill out the name of a group's representative and an arrival date as the below Request.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.