จองที่ร้าน Aloha Table Shonan

[Business Hours]
 Lunch: 11:00 - 17:00
 Dinner 17:00 - 21:00 (Food L.O.20:00, Drinks L.O.20:30)
 Reservations for more than 9 people are available by phone.
 TEL:0466-24-0531

[Notes]
 Seating is available for two hours from the time of reservation. Thank you for your understanding in advance.
 Please be sure to let us know if you are late, as we may have to cancel your appointment if we cannot get back to you after 15 minutes.
 Please make a reservation on the website until 20:00 on the day before your desired date. After that, you can call us.

Please note that it is not possible to move your seat once you are seated.
In case of inclement weather, terrace seating may not be available and we may guide you to seats inside the restaurant.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.