จองที่ร้าน The Café by Aman - Aman Tokyo

Dear guest,

Thank you for your continuous support to Aman Tokyo.
At The Café by Aman, to ensure the safety of our guests and colleagues, we open with a limited menu until further notice.

You can now reserve our popular retail items online.
Click here to reserve (prepayment required)

Opening hours 11.00am to 7.00pm (L.O. 6.00pm)
Due to reduced operation the menu is limited (Please check plans by online)

Thank you in advance for your kind understanding.
For operating hours and alcohol service etc., we are following the guidelines requested by the officials. Please check the latest information prior to arrival.

***********************************************************************
■Please inform us of the purpose of your visit. (birthday, business meeting, etc.)
■Tables are allocated upon arrival and cannot be selected in advance.
■If you have any food allergies, please let us know in advance of your visit.
■Please note, this is a non-smoking cafe.
■If you require any further assistance, please contact the Aman Tokyo team directly.
***********************************************************************
Aman Tokyo restaurant reservation (Direct) 03-5224-3339
amantokyo.fbres@aman.com
12 ปีและต่ำกว่า
2 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please inform us if you have any food allergies.
For small children, please let us know their age. If you are planning to visit with infants, please do let us know in advance since there are limited seating availabilities.
If you wish to have a message written on chocolate plate prepared on your dessert kindly let us know your message of request. (Not available for the Express Lunch)

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.