จองที่ร้าน All Day Dining Crowne Café - ANA Crowne Plaza Fukuoka

・Please note that we may be unable to accommodate your requests for specific seating.
・All prices are including service charge, and subject to 8% consumption tax.
・We offer our dining guests up to 2 hours complimentary parking.
・If you have any food allergies or intolerance, kindly let us know in advance.
・Cancellation policy is applied to a party of more than 10 guests. 100% cancellation fee prior to 3 days of the booking.
・Please call 81-92-4717111 for a booking more than 10 guests.
・Menus and prices may change without any notification
・If you would like to request any menus except plans stated below, please reserve ‘seat booking only’ and state the name of menu in ‘request’ column.
12 ปีและต่ำกว่า
6 ปีและต่ำกว่า

คอร์ส

การร้องขอ

・To celebrate special occasions, a complimentary dessert plate is available with a message. Kindly indicate your preferred message in the request column.
Please tell us the chance to visit us.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน