จองที่ร้าน Restaurant Cafe Ceres - ANA Crowne Plaza Narita

▶All prices are inclusive of tax and subject to 10% service charge. 
▶Should you have any food allergies and food intolerances, kindly let us know in advance. 
▶To maintain a fine dining atmosphere, children aged 12 and under are not permitted to dine in Pierre. 
▶We offer 4 hours complimentary parking service. 
▶Cancellation policy is applied to a party of more than 6 guests. 50% of cancellation fee prior to 3 days and 100% prior to 2 days of the booking. 
▶Menus and prices may change without any notification. 
▶Specific table requests are subject to availability. 
▶To celebrate special occasions, complimentary chocolate message plates are available with your course menu dessert. Kindly indicate your preferred message in the request field.
55 ปีและมากกว่า
12 ปีและต่ำกว่า
6 ปีและต่ำกว่า

คอร์ส

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป