จองที่ร้าน KYOTO APA HOTEL BEER GAREDN

▶About reservation
・Please refrain from ordering multiple plans per group.
(Excluding children plans)
・We will operate even when it is raining, but in the case of stormy weather we will be taking a rest.
※In case of cancellation, we will contact you via SMS or phone to the registered phone number, so please be sure to check if there is an error in the entry.
・Please note that we can not return the price if the cancellation is due to rainfall during the operation.
・The seat will be secured for 2 hours (last order 90 minutes) from the time of booking.
※Please note that departure time does not change even if your visit is delayed.
※Please note that the extension of the seat can not be accepted at all.

▶About cancellation
・ The cancellation and number change after 16:00 on the day before reservation will be charged 100% of the charge.
・If your reservation time is over 15 minutes and you do not come to the store, you will have to cancel it. If you are late please contact us.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.