จองที่ร้าน La Maison Kioi

▶ Please note that all table has 90 minutes limited lunch time.
▶ Please note that we may not be able to accommodate your seating requests.
▶ For reservations of 5 people or more, please contact us directly on +81 03-6261-1153
▶ If you need any help , please fill in the "REQUESTS" form.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please let us know if you have any food allergies. Please check the degree of allergy below and let us know the ingredients and the degree of allergy. ① You avoid the ingredients themselves. ② Is it okay if the extract (dashi) is mixed in? In that case, are cooking utensils and frying oil okay? ③ Are you avoiding contamination? (Allergic reactions occur during the manufacturing process at the factory, etc.) *If an allergic reaction occurs during the manufacturing process at the factory, we will take strict measures. Please note.
We sell the very popular Basque cheesecake. You can order it as a souvenir or a gift to give to a loved one when you make a reservation. The bittersweet baked cheese is soft and smooth inside. We are particular about the texture, and by cooking it quickly, the outside is caramel-like bittersweet and the inside is rare and melty. You can purchase it by paying by cash or credit card on the day of your visit, and the cheesecake will be handed over to you when you leave.
*As the number is limited, please make a reservation at least 3 days in advance. If you make a reservation after that, we may not be able to prepare the desired number of pieces, so please understand in advance.
■ Plain: 3,200 yen (tax included) / 1 whole size (diameter 12 cm)
*Please take it home at room temperature after freezing.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.