จองที่ร้าน La Maison Kioi

▶ Please note that all table has 90 minutes limited lunch time.
▶ Please note that we may not be able to accommodate your seating requests.
▶ For reservations of 5 people or more, please contact us directly on +81 03-6261-1153
▶ If you need any help , please fill in the "REQUESTS" form.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please let us know if you have any food allergies. Please check the degree of allergy below and let us know the ingredients and the degree of allergy. ① You avoid the ingredients themselves. ② Is it okay if the extract (dashi) is mixed in? In that case, are cooking utensils and frying oil okay? ③ Are you avoiding contamination? (Allergic reactions occur during the manufacturing process at the factory, etc.) *If an allergic reaction occurs during the manufacturing process at the factory, we will take strict measures. Please note.
We are selling the popular basque cheesecake. You can order it at the time of booking as a souvenir or a gift to give to someone you care about. The inside of the bittersweet baked cheese is melty and smooth. By focusing on the texture and cooking it quickly, it has a bittersweet taste like caramel on the outside and a rare finish that melts on the inside. Please pay by cash or credit card on the day of your visit, and we will give it to you when you leave. *Since the number is limited, please make a reservation at least 3 days in advance. Please note that if you make a reservation after that time, we may not be able to prepare the desired number of items. ■ 1 hole size (diameter 12 cm) ■ Price: 2,500 yen (tax included) * Frozen items will be taken home at room temperature.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป