จองที่ร้าน ARTE Simposio

■ At the time of reservation of six or more people, we keep card information, but payment is not made.
※ Please pay the actual usage charge by accounting on the same day.
■ The seat specification may not meet your request. Please note in advance.
■ The cancellation fee for reservations will be calculated from the date and time of booking and will be charged as follows.

※ If you can not contact you even after 30 minutes of booking, it may be treated as a cancellation. If you are late please contact us.

■ For children customers We do accept strollers, but we do not have chairs for children. Please note that children dishes, baby food and other meals for children are not allowed.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please fill in if you have any allergic ingredients or items that you are not good at.
塩分控えめの方がよろしい方はご記入ください。

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.