จองที่ร้าน Audace

Thank you for considering booking us.
We are AUDACE -Italian restaurant in Tokyo,Japan.

Reservation required, and chef's choices are available only during lunch and dinner.
We don't have vegetarian and Gluten-free menu.

▶︎ Lunch (Saturday & Sunday)

▶︎ Dinner (Thursday -Tuesday )

▶︎Closed :every Wednesday + 2days a month

Reservations may be made up to 2 month in advance
and acceptable only by online, Table Check.

*Young people under the age of 12 yrs old are not allowed to enter.

Cancellation must be notified 2 days in advance.
Cancellation on the day: 100% of course fee.
To confirm your reservation, please enter your credit card information in advance.

การร้องขอ

If you have any food intolerances or allergies, please write them here. If there is nothing in particular, please write "none".
Please let me know what language you speak.
Please tell us how you came to visit us

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.