จองที่ร้าน 青海波 -SEIKAIHA-

[Operating Hours & Last Order]
Aonoya
Open: 11:00~15:00 (Last In 14:00, L.O. 14:00)
17:00~21:00 (Last In 19:30, L.O. 20:00)
Closed: Thursdays

Uminoya
Open: 11:00~15:00 (Last In 14:00, L.O. 14:00)
14:00~17:00 (Café time)
17:00~21:00 (Last In 19:30, L.O. 20:00)
Closed: Thursdays

Koshunoya
Open: 11:30~21:00 (L.O. 20:00)
Closed: Thursdays

[Aonoya]
A table for those with children under 7th grade will be limited to a certain area.

[Steps for Making a Reservation]
1) Read the Note from Seikaiha above and click the line, “I confirm I’ve read the Note from Seikaiha above”.
2) Select a number of guests, date and time by clicking a “v” mark.
3) Select your choice of menu and fill in “Requests”, if any, and “Guest Details”.

[Anti- Covid-19 Measures]
1) To prevent a spread of Covid-19, a number of tables available is limited to leave some social distance.
2) We would like to ask for your cooperation in the following measures:
- Please take a temperature and disinfect your hands at the entrance. If you have a fever higher than 37.5 degrees Centigrade or are coughing, please refrain from using the restaurant.
- Please use a hand soap and disinfect your hands with alcohol after using a restroom.
- Please keep a distance while waiting in line for a cashier or restroom.
- Please wear a mask except when you are eating/drinking.

การร้องขอ

・Please let us know if you have any allergies.
*If a reservation is made later than two days prior to the date of your arrival, we may not be able to accommodate your needs. Please call and directly inform the restaurant.
*Please note that we won’t be able to change ingredients of the menu if we are notified about your allergies upon your arrival. Thank you for your understanding.

Please indicate “none”, if you don’t have any allergies.
To Those Making a Reservation at Aonoya:

Are there any children under 7th Grade? If yes, please indicate “yes” in the answer column and contact Aonoya directly. A table for those with children under 7th grade will be limited to a certain area.

To Those Making a Reservation at Uminoya and Koshunoya:

No further requests. Please indicate “No” in the “answer” column.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.