จองที่ร้าน Sky Lounge "Bay View" - Yokohama Bay Sheraton Hotel & Towers

※ For lunch and dinner, reservations are also accepted by phone.
※ For cocktail time use (17: 30 ~), we do not accept reservations, so please visit us directly.

【Restaurant Overall Dial】 045-411-1188 Reception Hours: 10: 00 ~ 19: 00
【Sky Lounge "Bay View"】 Direct: 045 - 411 - 1147 Reception hours: 10: 30 - 11: 00/19: 00 - 24: 00
※ Direct calls to stores at the above time (11: 00 ~ 19: 00) will be automatically transferred to "restaurant general reservation".

■ Cancellation fee will be charged as follows.
· Cancellation on the day will be charged 100%.
· 100% will be charged even if you do not have contact and you do not look.

★ ☆ ★ Please be sure to select <number of people> <date> <time> ★ ★ ★
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have food allergies, please inform us in advance.
※ For customers who have severe food allergy symptoms, we may refuse for safety reasons.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.