จองที่ร้าน BEARD

▶Regarding reservations
・We only have counter seats.
・Only course meals will be served. Please make a reservation only for those who can eat for one person.
・Reservations for seats can be made up to the same date two months in advance.
▶Cooking and start times
・Course menu:
Wednesday, Thursday, Saturday: Lunch session starts at 12:00
Friday and Saturday: Dinner session starts at 18:00
*Takes about 3 minutes It will take about an hour.
*Please be sure to arrive on time for your reservation due to cooking issues. *If you have any food allergies, please let us know in advance.
*We apologize for the inconvenience, but please refrain from bringing infants who cannot eat the course meal for one person.
▶ About cancellation
・If you cancel on the day of your reservation, you will be charged a cancellation fee of 100% of the price of the meal, so please be sure to complete the procedure at least 24 hours before the reservation date. .
・Please note that if we are unable to contact you within 15 minutes of your reservation time, we may have to cancel your reservation. We appreciate your understanding and understanding.

Inquiries by phone: 0957-74-5557

การร้องขอ

The contents of the dishes are left to you on the day. If you have any allergies, please be sure to fill in here. If you do not have one, please write "None".

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.