จองที่ร้าน Restaurant Belage

※ Please stand at the 1F Tokyo Kaikan reception desk when visiting our shop.
※ It is very sorry to trouble you when you visit the store after 20:00, but please call the store.


Please note that the seat specification may not meet your request.

▶ If you can not contact after 30 minutes of reservation, it may be considered as cancellation if you can not avoid it. If you are late, please contact us.
▶Please contact the store directly when booking for more than 7 people.

For inquiries by phone: 03-5255-1519
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please fill in if you have any allergy or food that you are not good at.
You can put a message on the dessert, so please fill in the message if you wish.
※ I will limit it to the customer of the course order.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.