จองที่ร้าน BENJAMIN STEAK HOUSE KYOTO

◆ Reservation can be made up to two months ahead.
◆ Please inform us if you have any special occasions such as birthdays and anniversaries, and if you have any dietary restrictions or food allergies.
◆ Please understand beforehand that we may not be able to comply with your request for the selection of your seats.
◆ For use of the private room, we received a charge of 5,000 yen and we will accept from 4 people.
◆ Please call us directly at 050-3627-7707 if you would like;
-To make a reservation ahead of 2 months or more, or for a party of more than 11 people
◆ If you are late for more than 20 minutes from the time of your reservation, we may automatically cancel it.

【About cancellation】
Regarding cancellation on a day before your reservation date and a change of number of guests on the day of, we may request cancellation fee equivalent to the course prices. Thank you for your understanding.
10 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please let us know if you are allergic to the ingredients.
Please enter your birthday. (Example: January 1, 1980)

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.