จองที่ร้าน Italian Dining Bel Lago - Biwako Hotel

※Menu contents, production sites of ingredients, and other content are subject to change due to availability.
※All photos are for illustrative purposes.
※If you have food allergies, please inform staff beforehand.
※Prices include consumption tax and service charge.
※Reservation from the Internet is until 17:00 the day before.
※Please make inquiries for the day reservation by phone directly.
12 ปีและต่ำกว่า
4 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have food allergies, please inform staff beforehand.
琵琶湖ホテル倶楽部の会員様は8ケタの会員番号をご記入ください。

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.