จองที่ร้าน Katsukichi in Shibuya

■We do not accept requests for seat locations or seat types (table seats, tatami mat seats, counter seats).

■There are no elevators, facilities for children, child seats, seats for strollers, etc. note that.

■If you wish to pay individually, we only accept cash payment. note that.

■If there is a change in the number of people in your reservation, please contact us in advance.

■Please contact the store directly when making a reservation for more than 9 people.
Please use 2 or more frames on the table check and refrain from making reservations for 9 or more people.
We regret to inform you that we may cancel your reservation.

[Regarding seats for visitors] Even if the reserved seats on this site are full, we will reserve seats for visitors separately.
During opening hours (11:00 and 17:00), you can often be seated without lining up. Thank you very much.

■Business hours

[Monday to Friday]
Lunch 11:00-16:00 (L.O. 15:00)
Dinner 17:00-22:00 (L.O. 21:00)

[Saturdays and days before holidays]
11:00-22:00 (L.O. 21:00)

[Sundays and public holidays]
11:00-21:30 (L.O. 20:30)

*All seats are non-smoking.
There is no smoking space available.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.