จองที่ร้าน Bar & Café "Camellia" - Tokyo Station Hotel

○Ingredients subject to change depending on seasonal availability.
○Photo image only.
○Kindly inform us of your special occasion or should you have food allergies or dietary restrictions.
○Seating preferences on request basis.
○For further assistance, please contact the restaurant direct at 03-5220-1951

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.