จองที่ร้าน cenci

Business hours [lunch] 12:00-12:30(lo)/15:00(close) [dinner] 18:00-18:30(lo)/21:30(close) Closed: Every Monday, irregular Tuesdays and Sundays▶Only course meals will be served during lunch and dinner. ▶Please note that we may not be able to accommodate your request for seat selection. ▶Private rooms can be reserved for 5 to 6 people. Please contact us by phone. ▶If we cannot contact you within 30 minutes of your scheduled reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you will be late. [Regarding reservations for children] We apologize for the inconvenience, but we do not allow children under elementary school age to enter our store. During lunch time, customers with elementary school children will only be accommodated in a private room. Additionally, children under junior high school age are not allowed to enter the restaurant during dinner time.

การร้องขอ

If you have any food allergies, please include them in your list. If there is none, please write "None".

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.