จองที่ร้าน ChaCha Yudachi

▶ If you can not contact us after 15 minutes of reservation Please be sure to contact us in case you are late as it may be treated as cancellation treatment.
▶ Regarding seat selection, we may not be able to comply with your request, please be forewarned.
▶ Reservations of 8 people or more are available on the phone.
▶ Seats are two-hour system.
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

アレルギー等がございましたらご記入ください

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป