จองที่ร้าน Chez Kentaro

Chez Kentaro takes reservations as early as two months prior to requested dining dates.
<Requests from Chez Kentaro>
・Dress code
 Jackets are required for gentlemen.
Please refrain from wearing casual clothing as jeans or sneakers, etc.
・Guests must be 10 years or older. (Jackets are required)
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please check if you have any allergies or ingredients you would like to
avoid. We will do our best to adjust our menu accordingly.
Please specify the number of people with allergies, and any ingredients
to be avoided. Please also specify the names of the allergies and
ingredients with as much detail as possible.
For Example:
1. One person is allergic to raw crustaceans and would like to avoid
foie gras.
2. One person is allergic to nuts. Another is allergic to the following
fruits: strawberries, peaches, and pears.
We would like to prepare new dishes for our repeat customers.
If you have visited Le Sputnik before, please let us know the name of
the person who made the reservation. If possible, please also let us
know when or how long ago you dined.
Please also let us know if the above is true of any of the diners in your
party.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.