จองที่ร้าน AMBER PALACE

Please note that the seat specification may not meet your request.
If you can not contact after 30 minutes of reservation, it may be considered as cancellation due to necessity, so please be sure to contact us in case of delay.
Please contact the store directly when booking for more than 9 people.
Course is changed to the beginning of every month.

If you would like to have a private room, or if you are traveling with children, there is a limited number of seats available. Please contact the store directly for more information.
Even if you wish to have a seat on the window side, it may not be possible due to the crowdedness of the store. Please note.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please fill in if you have any allergens.
We have prepared a message plate (free) for anniversaries, so please let us know if you would like.
If you would like us to prepare a dessert plate with a personal message,
please write your message in the answer box below.
※For example: 「Happy Birthday Jane!」

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.