จองที่ร้าน COMEDOR DE MARGARITA

We are operating a restaurant with due consideration for infection prevention.
Until Sunday, August 22, 2021, due to the issuance of the state of emergency, we will shorten the business until 20:00 and refrain from providing alcoholic beverages. * There is a limit to the number of table seats that can guide customers with children (preschoolers).
* If you are traveling with children, please let us know when you make a reservation. In addition, strollers will be kept at the entrance.
* Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection.
* 10% of Koperto [seat fee] and midnight fee after 22:00 will be charged after 17:00.
■ Reservations from THE HUGE CLUB (restaurant membership point system) are also recommended

Membership registration is here

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.