จองที่ร้าน All Day Dining Cerise - Conrad Tokyo

▶Reservations that fail to show within 15 minutes will be released for walk-in guests. All members in your party must be present before being seated. Should you wish to change or cancel the reservation on the day of the visit, please contact the the restaurant directly.
▶Cancellation of Reservations
50% the day before, 100% on the day of the reservation
▶Please note that it may not always be possible for us to meet your seating requests.
▶To greater ensure the quality of your dining experience, please let us know if you have any food allergies or restrictions.
▶Please inquire by phone for a reservation of a party of more than eleven persons.
▶Please note that online limited plans can not be used in conjunction with other benefits / discounts.
▶Please kindly contact the restaurant for further availability even if online reservations are fully booked.
▶The confirmation of your reservation will be notified via LINE.

【Hilton Honors Dining Privileges Blackout Dates】
1/1-8, 4/27-5/6, 8/10-15, 12/21-31 2024
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please comment below if you have any food allergies
Please comment below the age(s) of your child or children.
If you are a member of Hilton Honors, please let us know your member's status and number (9-10 digit).
If not, please input as N/A.
(Example) Gold 123456789

【Hilton Honors Dining Privileges Blackout Dates】
1/1-8, 4/27-5/6, 8/10-15, 12/21-31 2024

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.