จองที่ร้าน Sunshine Cruise Cruise

[Regarding reservations] 〇Please note that it is not possible to specify seats. 〇 Children are welcome, there is a children's menu, and strollers are allowed. Dinner time: Only private rooms are available for preschool children. 〇 A 10% service charge will be added. 〇There will be a charge for window seats. (Lunch, afternoon tea / 1 person / 500 yen Dinner / 1 person / 1,000 yen) [Regarding private room reservations] 〇Private rooms can be used from 4 adults (5,500 yen (including tax) for private room). 〇Please note that it is not possible to specify the room. 〇Saturdays, Sundays, and public holidays use a 2-hour system. [About food] 〇 The contents may change depending on the purchase situation. 〇Allergy information of the products we provide is theoretical based on detailed raw material research. Please understand that ingredients that are not used in the product may adhere or be mixed during cooking. [Cancellation] Less than 10 reservations・・・①~② 10~19 people・・・①~③ 20~79 people・・・①~④ 80 people or more・・・①~⑤ ①100 on the day of reservation % ②From 3 days before the reservation date: 50% of the food and drink price before the day ③From 14 days to 4 days before the reservation date: 40% of the food and drink price ④From 29 days to 15 days before the reservation date: 30% of the food and drink price ⑤Reservation fee: 50,000 yen *80 For changes in the number of people, please be sure to contact us by phone by 20:00 the day before. Phone number: 03-3981-0962 〇 Terms of use Please check the terms of use here
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please let us know if you have any food allergies when you make a reservation.
If any of your companions have food allergies, please let us know.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.