จองที่ร้าน Dominique Bouchet

☀️ SUMMER VACATIONS
We’ll be closed from August 1st to 30th
Reopening on August 31st for Lunch


We thank you very much for your reservation and kindly inform you that :
・The Private Dinning Room Reservations are available by phone or email.
・If you have any allergy or particularity regarding you meal, kindly inform us in the space bellow.
・Menus could change depending on the arrivals.
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Afin d'adapter au mieux notre service à vos attentes,
n'hésitez pas à nous faire savoir le motif de votre visite.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.