จองที่ร้าน MAISON MARUNOUCHI / Four Seasons Hotel Marunouchi Tokyo

- Our dress code is casual. (Please kindly note that we have to refuse guests wearing excessively casual clothes, such as no-sleeve tops and flip-flops.)
- We may have to cancel your reservation if you do not arrive within 15 minutes after the reservation time. Please kindly make sure you will contact us when you are late.
- Tables are available for two hours.
- Please be note that we may not be able to fulfill your request for a specific table.
- For the reservation of a table for more than 7 guests, please directly contact the restaurant.

Cancellation fees:
Contacting us on the day: 100%
Contacting us the day before: 50%

Contact: +81 3-5222-5880
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

アレルギーやお食事制限がある場合は、人数、食材をご記入ください。

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.