จองที่ร้าน French Bar K

▶Please note that we may not be able to accommodate your request for seat selection.
▶If we cannot contact you within 30 minutes of your scheduled reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you will be late.
▶Children must be 10 years of age or older to enter the store. Please include the number of adults in your reservation. Please note that there is no children's menu.
▶Please note that we only accept VISA or MasterCard as credit cards.
▶In addition to reserved seats, we also have a standing bar counter. Please call us once to check availability. ▶Tel: 052-211-7870

การร้องขอ

Please let us know the details of any allergies or intolerances. Since orders are made a la carte, we are unable to accommodate major changes to the contents. Examples: Allergy to shrimp, no extracts allowed, dislike of onions, can be eaten if heated, etc. *If you do not have any, please write ``None.''

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.