จองที่ร้าน Japanese Restaurant Fujiyahonten

Business hours
[Mon-Fri] 17:00-23:00 (LO 22:00)
[Sat] 17:00-22:00 (LO 21:00)

Closed
Sundays, public holidays, and the 4th Saturday

◆Please note that we may not be able to meet your request.
◆If you would like to make a reservation for 11 or more people, or if you would like to reserve the entire room, please contact us by phone.
◆If you are unable to contact us within 15 minutes of your reservation time, we may have to cancel your reservation.
◆We may contact you regarding the reservation time.
◆Payment is cash or credit card only.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have any ingredients that you are not good at or have allergies, please fill in. If none, please enter "none".
*We will do our best to accommodate you, but there are some items such as seasonings that we cannot accommodate.
Example: 1 person with shellfish allergy is sick. Cooked extract is OK.
Example: 1 person with an egg allergy, a binder is OK.
Example: Both of us don't like garlic, so it's not like we can't eat it.
Seats are available on a 2 hour and 30 minute system.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.