จองที่ร้าน Onyado Fukuchiyo

[Guests] ◆◆◆ Check-in time [15: 00 ~ 16: 30] ◆◆◆
(Last reception from 14:30 to 15:30 if you wish to visit the brewery)
Sake brewery arriving after 15:30 The tour may be the next day.
・ Accommodation reservations will be accepted until the last day of the month, three months later.
・ Please refrain from making reservations for children under high school.
・ Since it is a traditional wooden Japanese house, all rooms are non-smoking, and there are some places with low ceilings and narrow corridors.
・ Please note that the staff is not resident from 21:00 to 7:30.
・ Since it is an auberge that mainly serves meals, it is not possible to stay without meals.
・ Supper starts at 17:00, so please arrive by then. * If the reservation is over one month, it will be difficult to make a reservation for 4 people. If you wish, please contact us by phone.
* Advance payment is required.
* A cancellation charge of 50% from 14 days before and 100% from 7 days before will be charged. [Customers using the restaurant]

◆◆◆ ≪17: 00≫ All dishes start ◆◆◆
・ Restaurant reservations are required from the last day of the following month to the day before.
・ Children under high school are not allowed.
・ If you have allergies, please contact us by the day before. Please note that we cannot respond on the day of the event.
・ Meals start at 17:00. Due to the progress, if you arrive late, the number of dishes may decrease.
* Normal business hours (before shortening) are from 17:00 to 21:00.
* A 100% cancellation charge will be charged from 2 days in advance.

◆ Please note that we do not accept every Wednesday and Thursday because the museum is closed.
◆ We will change the closed days to Monday and Tuesday from November 29, 2021.

การร้องขอ

Please enter the date of birth of the person who made the reservation.
If you are staying at the hotel, please enter the gender ratio together. (It will be necessary information when preparing amenities)
Please enter your address.
If you have any allergic or weak foods, please write them down. (Including companions)

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป