จองที่ร้าน Fushimi Sakagura Kouji

Please note that your reservation may be canceled if you are delayed over 20 minutes from your reservation time.

Changes/cancellations are accepted within one day of the reservation date. There may be cancellation fees if guests fail to cancel within the designated time.

※Online reservations are accepted 1 month in advance up until 10AM of the reservation date. Please call restaurant directly for reservations regarding parties of 9or more, day-of reservations, or any other inquiries.

If your preferred date and time is unavalable, Please call us(075-748-8831) directly for more options.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.