จองที่ร้าน Fushimi Sakagura Kouji

To reserve a seat, you will be required to enter your credit card information to prevent unauthorized cancellation. Thank you for your understanding.

▶This is a page where you can reserve seats at the sake brewery (specializing in Japanese sake) in Fushimi Sake Kurakoji. For reservations, please contact each store from here.
▶If you are delayed by 30 minutes from your reservation time, your reservation may be automatically canceled.
▶In the case of automatic cancellation, a cancellation fee of ¥1,000/person will be charged.
▶You can change or cancel your reservation from the reservation confirmation email.
▶When it is crowded, seats will be limited to 2 hours (75 minutes L.O.).
▶Our restaurant has a one-drink system (each person must order at least one drink).
▶If you have any other requests, please contact the store directly.
▶For reservations for more than 10 people, please check with the operator.
--
Even if your desired date and time is fully booked, we will still offer same-day seats without reservations.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.