จองที่ร้าน GASTROTERIA F

◆ Private rooms are for 2 to 3 people.
◆ Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection.
◆ If you cannot contact us after 30 minutes of reservation time, we may be forced to cancel, so please be sure to contact us if you are late.

การร้องขอ

👆We would like to consider it according to the usage scene such as entertainment and celebration. Please select in the [Use] column above.
If you have any allergic ingredients, please write them down.
If you would like to leave the store, please enter it.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป