จองที่ร้าน GINGER GRASS modern thai vietnamese (Shinjuku) Pickup only

[Notice of takeout sales]
●Reservations on the web will be accepted until 20:00. After that, please contact us directly by phone.
●Items can be picked up from 11:30 to 14:30 and 17:00 to 21:00.
●Only reservations will be accepted, and the product will be delivered at the store at the reservation time.
●Please note that we cannot accept cancellations from 1 hour before the reservation time. *Please be careful when entering
●Sorry for the inconvenience, but please enter the number of people as one person when ordering.
●Please understand that the available reservation time is the delivery time.
Inquiries

by phone: 03-6630-0004

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป