จองที่ร้าน Teppanyaki Ginmeisui GINZA (pickup&delivery)

● Please enter your credit card information at the time of booking and make a payment in advance. ● If the quantity is large, please place an order by the day before. ● Delivery time: 11: 00 ~ 20: 00 (Please order at least 1.5 hours before pick-up time) ● Take-out time: 11: 00 ~ 20: 00 (Please order at least 1 hour before delivery time) * Depending on the quantity, we may have to wait for the desired time. ● Consume within 2 hours after receipt. ▶ We cannot make any changes after making a reservation. ▶ Please be sure to enter the telephone number that you can contact. * Please note that if you cannot contact us at the reserved time, we will automatically cancel the reservation and we will not refund your money. ▶ Please contact us by phone for orders of 11 or more. Inquiries by phone: 03-5537-3123 ▶ Click here to make a restaurant reservation

การร้องขอ

Please enter the delivery address starting with the postal code. (Please do not omit the apartment name etc.)
Please write the recipient's full name in kanji and furigana.
ご送付先の電話番号をご記入ください

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.