จองที่ร้าน Ginza Kitafuku (Pickup)

*Please place your order by 12:00 pm two days prior to delivery. 
*We will not be able to change your reservation after it has been placed. If you wish to change your reservation, please cancel it and make a new reservation. 
*If you are more than one hour late for your reservation without notifying us, your reservation will be automatically cancelled and you will be charged a cancellation fee of 100% of the total price.
*Please ask our staff about the seasonality of seasonal items.
*All prices do not include tax.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน