จองที่ร้าน Gion Matayoshi

I’m sorry, we do not accept UnionPay card.

▶ About reservation
* It may change from the display price according to the purchase situation.
· 18% of service fee is charged separately for lunch course and evening course.
· For lunch reservations, we accept more than 2 people, reception only at 12:00, and exit at 14:00.
* Specification of the seat may not be in line with your request. Please note.

▶ About cancellation
· Cancellation of the previous day and the day will be received </ red> full charge of the <red> course fee which you reserved as a cancellation fee, so please be sure to cancel by the previous day.
· If it is delayed more than 30 minutes from the reservation time, it may be automatically canceled.

การร้องขอ

If you would like to change the menu by preference, allergy etc please fill in here.
Please refrain from visiting the store with slippers or shorts.
Even after the reservation is confirmed from this page, we may refuse the reservation depending on the reservation status and allergic response, so that you can spend your time comfortably.

We appreciate your understanding and cooperation.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.