จองที่ร้าน Min Jiang @ Goodwood Park Hotel

Please note that entry into the hotel and restaurants is via the Main Lobby. All other entrances are temporarily closed as part of safe management measures.

There are two seating for Sat & Sun

First Seating:
11am - 12.30pm
11.30am - 1.00pm

Second Seating:
1pm - 2.30pm
1.30pm - 3.00pm

•Please note that indoor seatings are allocated based on a first-reserved-first-assigned basis automatically by the system.
•After indoor tables are fully assigned, the system will assign outdoor tables for all other reservations.
•If you have any food allergies, please do not hesitate to notify us at the time of booking.
•Menus are subject to change without notice. Please contact the restaurant for further details.
•If you encounter any issues such as reservations are not available at your requested time and / or number of persons, please contact us at +65 6730 1704.
11 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.