จองที่ร้าน Min Jiang @ Goodwood Park Hotel

Terms and Conditions
•Please note that indoor seatings are allocated based on a first-reserved-first-assigned basis automatically by the system.
•After indoor tables are fully assigned, the system will assign outdoor tables for all other reservations.
•If you have any food allergies, please do not hesitate to notify us at the time of booking.
•Menus are subject to change without notice. Please contact the restaurant for further details.
•If you encounter any issues such as reservations are not available at your requested time and / or number of persons, please contact us at ☎+65 6730 1704.
•For reservations of more than 10 pax, kindly call or email us at 6730 1746 or min_jiang@goodwoodparkhotel.com respectively.

Click Here for More Information
11 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.