จองที่ร้าน Gostoso

▶ If you book for more than 5 people, we have entered credit card information.
▶ As regards the specification of the seat, we may not be able to comply with your request, so please be forewarned.
▶ If you have allergies or poor foods, please fill in the request column.
▶ If you can not contact us after 15 minutes of reservation, please be sure to contact us as we will be forced to cancel as it may be delayed.
▶ Please contact the store directly when booking for 31 people or more.

Inquiries by phone: 03-6434-0243
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you are booking an infant, would you like to use your seat?
We prepare a dessert plate with message for customers of your birthday and anniversary.
If you wish, please describe the contents of the message.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.