จองที่ร้าน mezza9 Macau - Grand Hyatt Macau

▶ Please note that we will only hold the table for 15 minutes.
▶ Complimentary 3-hour parking at Grand Hyatt Macau car park.
▶ Requests for specific tables are subject to availability. Please inform us of your preference and we will try our best to accommodate you.
▶ If you encounter any issues such as reservations are not available at your requested time or number of persons exceed the reservation limit, please contact us at +853 8868 1920 or by Email: macgh.mezza9@hyatt.com
▶ Menus are subject to change without notice. Please contact the restaurant for further details.
▶ Request deposit to guarantee your reservation on all public holidays.
▶ If you have any food allergies, please do not hesitate to notify us at the time of booking.
Thank you for using our online reservation system. We look forward to welcoming you to mezza9 Macau.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.