จองที่ร้าน STEAK HOUSE

※ Online Reservation Notice ※

- Reservitions can be made at least two peoples and more.
- Additional discounts cannot be applied as Fitness center membership or credit card discounts programs when booking advance payment products.
- Online booking in progress is possible until 24 hours prior to use time-based.

#Steak House Weekend Brunch
- Adult: Junior high school student or over 13 years old.
-Children: Half price for under 12 years old.

# According to international standard food safety management system (ISO 22000), any of external food products cannot be brought in our restaurants. (Including Cake)
13 ปีและต่ำกว่า
4 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน