จองที่ร้าน The Terrace

※ Online Reservation Notice ※
- Reservations can be made with minimum 2 people.
- This promotion cannot be duplicated with other discount programs such as membership discounts or credit card discounts.
- The online discount price does not apply to additional persons on site.
- Online reservations can be made up to 24 hours in advance.
- Any outside food (ex. Cake etc..) is prohibited that bringing to the hotel restaurant.
(On the basis of The International Standard for Food Safety Management System.) –ISO22000

※ Online Group Booking Benefits ※
Online bookings for 6 guests are provided complimentary one bottle of French sparkling wine.
12 ปีและต่ำกว่า
4 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.