จองที่ร้าน The Terrace

▶ The Terrace will be changed operation hours
ONLY WEEKEND & HOLIDAYS LUNCH as of Sep 01,2019◀
*Lunch Buffet
- Mon - Fri : 12:00 - 14:30
- Sat, Sun & Holidays : 1st 11:30 - 13:30 / 2nd 13:50 - 15:50
*Dinner Buffet
- Mon - Fri : 18:00 - 21:00
- Sat, Sun & Holidays : 1st 17:30 - 19:30 / 2nd 20:00 - 22:00

※ Online Reservation Notice ※
- Reservations can be made with minimum 2 people.
- This promotion cannot be duplicated with other discount programs such as membership discounts or credit card discounts.
- The online discount price does not apply to additional persons on site.
- The online discount price does not apply with meal coupons issued by credit card companies together.
- Online reservations can be made up to 24 hours in advance.

※ Online Group Booking Benefits ※
Online bookings for 6 or more guests are provided complimentary one bottle of French sparkling wine.
12 ปีและต่ำกว่า
4 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.