จองที่ร้าน Grand Hyatt Manila and #DineAtHome

⇢ Prices are quoted in Philippine Peso inclusive of government taxes and subject to 10% service charge.
After an order has been placed online, our team will get in touch to confirm your order and provide the pay link.
⇢ All orders and payment must be made in advance prior to collection or delivery.
⇢ Once payment has been confirmed, strictly no cancellations and refunds.
⇢ Items are subject to availability of ingredients and may change without prior notice.
⇢ Customers may arrange for pick-up using their courier of choice and will shoulder the applicable fees.
⇢ For delivery service through Hotel's courier partner, orders must be received by 4:00 PM and is subject to applicable fees.


How to Order
Step 1: Please select 1 for ""party size""
Step 2: Please select the date & time you wish to pick up
Step 3: Please select Menu Items

การร้องขอ

Please let us know if you have any dietary restrictions.
Do you need disposable cutlery?
Please provide your complete delivery address.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป