จองที่ร้าน Hard Rock Cafe Tokyo Uyeno Eki

► All seats are non-smoking. If you wish to smoke, please use the smoking room.
▶ If you have allergies or foods you dislike, please let us know in the request box.
▶ If your party has not arrived or called via phone within 30 minutes after your reservation time, the restaurant reserves the right to mark your reservation as a no-show or cancellation.
▶ For reservations of more than 7 people and same day reservations, please call us. Please feel free to contact our sales staff for private parties such as corporate parties and various events.
Hard Rock Cafe Ueno Station Tokyo Sales representative
✉: mao-hrc@wdi.co.jp

★ Takeout plan Order from here ★

การร้องขอ

Can you tell me how many times you have dined at Hard Rock Cafe in Japan?
Can you tell me what you used as a reference when using this Hard Rock Cafe?

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.