จองที่ร้าน Hashida Sushi Singapore

- Special requests and seating preferences are not guaranteed and are subject to availability and restaurant discretion.

- Please note, for parties of 4 persons and above, we require credit card details to secure your reservation. This is an authorisation hold, not a payment.

- A cancellation fee of 100% of the total bill will be incurred for any cancellations received in less than 48 hours and for guests who did not turn up for the event. (Lunch: $80 per guest Dinner: $300 per guest)

- Please note that your table will only be held for 15 minutes from the time of your reservation and we cannot guarantee your reservation after this time.

- We are unable to cater to children under the age of 10.

- Should you wish to book for more than 7 guests, please contact to the restaurant at 8428 8787 or info@hashidasushi.com.

การร้องขอ

Please indicate your dietary restrictions. Kindly note that vegetarian and vegan menus are not available.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.