จองที่ร้าน Heichan

Business hours Lunch 11:30-13:00 (LO) Closes at 15:00 Dinner 18:00-20:00 (LO) Closes at 22:00 ▶Please make a reservation for 2 people or more. ▶Please note that we may not be able to meet your request for seat selection. ▶If you can't contact us after 15 minutes of your reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you are late. ▶Please contact the store directly for reservations of 6 people or more. ▶For unavoidable cancellations, please let us know. Inquiries by phone: 050-3623-1723

การร้องขอ

●If you have any allergies or foods that you are not good at, please fill in the details. *Please be sure to let us know if you have any allergies to yams, eggs, or green onions. (Please note that changing the ingredients on the day will incur an additional charge.) Example: 1 person Raw seafood NG (Dashi is OK, if it is heated, it is OK. Only scallops can be eaten) 1 Pregnant woman Raw meat, raw seafood, fresh cheese NG Please heat the meat well) 1 person Duck, sheep, pigeon, deer, game game NG (dashi OK)
If you would like a message plate for your anniversary, etc., please fill in this form.
① If you need a receipt, please fill in the address. (We cannot prepare anonymously.) ②If you are in a hurry, please let us know in advance what time you would like to leave.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.