จองที่ร้าน HELLO KITTY SMILE

▶ We accept reservations for up to 10 people. For reservations for 11 people or more please contact us by email.
info-hellokittysmile@awaji-resort.com
▶ The menu of choice will be the same for every individual of the group.
▶ We might not be able to provide you with your requested seat, such as ocean view, etc.
▶ Please note that balcony seats are not covered and therefore may not be available during rainy days.
▶ In the case of arriving later than 30 minutes after the time of the reservation, please be sure to contact us as we may cancel your reservation otherwise.

【Concerning the number of people】
▶ Please enter the number of people who are 13 years old and older in the "Adult" column.
▶ Please enter the number of children aged 4 to 12 in the "Child" column.
▶ Please enter the number of children under 3 years in "Infant" column.
65 ปีและมากกว่า
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

何をご覧になってご予約なさいましたか?

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.