จองที่ร้าน Chinese Restaurant Boukairou - Hilton Fukuoka Sea Hawk

▶ Please be informed your meal request including birthday, entertainment, etc and food allergy matter in advance.
▶Price inclusive of taxes and service charge.

▶ Private rooms
Private room JOZAN: For 8 to 20 people is available
13,000 yen (Svc & Tax Incl.)(lunch) / 20,000 yen (Svc & Tax Incl.)(dinner)

Private room SUZAN: For 4 to 10 people is available
6,500 yen (Svc & Tax Incl.)(lunch) / 10,000 yen (Svc & Tax Incl.)(dinner)

When you need to cancel booking, please refer to the following.
- Online cancellation is accepted 2 days before the event.
-Please give us direct call on the cancellation for the day.

การร้องขอ

Please fill in the age of the child and the number of people.
Please let us know if you have any food allergies.
If you are a member of Hilton Honors, please let us know your member's stauts and number (9-10 digit).
If not, please input as N/A.
(Example) Gold 123456789

【DINE LIKE A MEMBER】
SAVE UP TO 25% OFF FOOD AND DRINKS, PLUS EARN 500 BONUS HONORS POINTS
If you’re already a Hilton Honors member, simply show your membership to one of our team to get up to 25% off* your entire food and drink bill today.
Not a member? Well, what are you waiting for?
Join now to enjoy this limited period access to the Hilton Honors offer and more exclusive privileges.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.