จองที่ร้าน Seala Brasserie and Lounge - Hilton Fukuoka Sea Hawk

▶ Please be informed your meal request including birthday, entertainment, etc and food allergy matter in advance.
▶ Free up to 2 children with age under 6 years old accompanied by one adult but except for the special event. If the number of people will be exceeded, the price for 6 to 12 years old to be added.
Please fill out the age of your child and the number of people below.

When you need to cancel booking, please refer to the following.
- Online cancellation is accepted 2 days before the event.
-Please give us direct call on the cancellation for the day.
-Please be noted that we cannot refund if the event you made booking under the pre-payment condition although you make cancellation. Please check before booking.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please let us know if you have any food allergies.
If you are a member of Hilton Honors, please let us know your member's stauts and number (9-10 digit).
If not, please input as N/A.
(Example) Gold 123456789

【DINE LIKE A MEMBER】
SAVE UP TO 25% OFF FOOD AND DRINKS, PLUS EARN 500 BONUS HONORS POINTS
If you’re already a Hilton Honors member, simply show your membership to one of our team to get up to 25% off* your entire food and drink bill today.
excluded:Family Day (Friday)Dinner Buffet, Takeout Afternoon Tea, 12/17~1/3

Not a member? Well, what are you waiting for?
Join now to enjoy this limited period access to the Hilton Honors offer and more exclusive privileges.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.