จองที่ร้าน accendo - Hilton Tokyo Bay

▶Closed on Thursday (excluded Holidays)

▶ Lunch
Weekday Open 11:30pm/ Close 2:00pm( Last order 2:00pm)
Weekends and Holidays Open 11:30pm/ Close 2:30pm( Last order 2:30pm)
▶ Dinner
Weekday Open 17:30pm/ Close 9:30pm( Last order 9:30pm)
Weekends and Holidays Open 17:30pm/ Close 10:00pm( Last order 10:00pm)

▶The 8% consumption tax and 13% service charge will be added to the price displayed.

▶Please be informed your meal request including birthday, entertainment, etc and food allergy matter by 5:00p.m the day before.
▶For inquiry on the day, please contact restaurant reservation directly.
We might not be able to answer your inquiry on the day by internet.

▶Private room (From over 10ps to 20ps, Room charge 5,000yen)
If you use a private room, it is available upon than the course per person 5,750yen for both lunch time and dinner.

▶You may not meet your needs regarding specify your seat. We are sorry and thank you for your understanding.

การร้องขอ

If you have children, please describe their age.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.