จองที่ร้าน Accendo - Hilton Tokyo Bay

▶Closed on Thursday (excluded Holidays)

▶ Lunch
Weekday Open 11:30pm/ Close 2:00pm( Last order 2:00pm)
Weekends and Holidays Open 11:30pm/ Close 2:30pm( Last order 2:30pm)
▶ Dinner
Weekday Open 17:30pm/ Close 9:30pm( Last order 9:30pm)
Weekends and Holidays Open 17:30pm/ Close 10:00pm( Last order 10:00pm)

▶The 8% consumption tax and 13% service charge will be added to the price displayed.

▶Please be informed your meal request including birthday, entertainment, etc and food allergy matter in advance.
▶You may not meet your needs regarding specify your seat. We are sorry and thank you for your understanding.

▶Private room (From over 10ps to 20ps, Room charge 5,000yen)
If you use a private room, it is available upon than the course per person 5,750yen for both lunch time and dinner.
▶For booking or cancelation, please contact restaurant reservation directly (Tel: 047-355-5000)
โปรดเลือกเวลาในโซนเวลาท้องถิ่นของร้าน

การร้องขอ

Are there children in your group?
If it contains children, please enter the number of children and age in the column.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

※ โปรดมั่นใจว่าคุณจะได้รับอีเมล์จาก "tablecheck.com" domain
รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.