จองที่ร้าน accendo - Hilton Tokyo Bay

Kindly be informed that Accendo is temporarily closed.

▶ Lunch
Weekday 11:30pm-2:00pm(LO 2:00pm)
Weekends/Holidays 11:30pm-2:30pm(LO 2:30pm)
▶ Dinner
Weekday 17:30pm-9:30pm(LO 9:30pm)
Weekends/Holidays 17:30pm-10:00pm(LO 10:00pm)

▶The 8% consumption tax and 13% service charge will be added to the price displayed.

▶Please be informed your meal request including birthday, entertainment, etc and food allergy matter by 2:00p.m the 3 days before.
▶For inquiry on the day, please contact restaurant reservation directly.
We might not be able to answer your inquiry on the day by internet.
▶Private room (From over 10ps to 20ps, Room charge 5,000yen)
If you use a private room, it is available upon than the course per person 5,750yen for both lunch time and dinner.
Back to "Hilton Tokyo Bay Website">>
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If children, please describe their age.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.