จองที่ร้าน Dynasty - Hilton Tokyo Bay

[Notice of change in business contents of facilities in the building] The business hours and service contents of some facilities have been changed. Please check this out for details.

▶For celebrations, only optional menus are available. Please note that we do not provide free plates or dessert arrangements. Please order the restaurant option cake at the bottom of the page at least 4 days in advance.
▶We will send you a reservation confirmation via LINE notification.
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Are you staying on the day?
If you are a Hilton Honors member, please enter your status and membership number (9-10 digits). If you are not a member, please enter "None". (Answer example) Gold 123456789 [DINE LIKE A MEMBER Honors Member Benefits Information] <Up to 25% discount on food and beverage charges> Hilton Honors members can enjoy meals at Hilton Group restaurants and bars. Save up to 25% on drinks and drinks. You can also earn additional 500 Honors Points by spending 25 U.S. dollars or more.
Period: June 1, 2021 (Tuesday) to December 31, 2023 (Sunday)
Become a Hilton Honors member now Become

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน